Riksingen

In 1972 is Riksingen ingelijfd bij Tongeren.
In de buurt vinden we 's Herenelderen 2.7km (Ketsingen 3.5km, Membruggen 5.2km, Genoelselderen 5.3km en Klein-Membruggen 5.6km), Tongeren 2.9km (Henis 0.9km, Neerrepen 1.5km, Mulken 2.5km, Berg 2.7km, Offelken 4.3km, Koninksem 4.6km, Mal 5.8km, Nerem 5.8km, Sluizen 6.4km, Vreren 6.6km, Rutten 6.6km, Diets-Heur 6.8km en Lauw 8.2km), Hoeselt 5.2km (Sint-Huibrechts-Hern 2.6km, Werm 3.3km, Schalkhoven 4.1km en Romershoven 5.9km), Kortessem 7.9km (Zammelen 4.1km, Vliermaal 4.5km, Guigoven 5.7km, Wintershoven 6km en Vliermaalroot 7.1km), Bilzen 8.2km (Rijkhoven 4.8km, Spouwen 5.8km, Kleine-Spouwen 6.9km, Grote-Spouwen 7km, Martenslinde 7.2km, Waltwilder 8.7km, Rosmeer 9.1km en Beverst 9.6km), Borgloon 8.4km (Overrepen 2.3km, Ridderherk 2.3km, Kolmont 3.1km, Piringen 3.7km, Gors-Opleeuw 5.1km, Jesseren 5.1km, Widooie 5.4km, Bommershoven 6.2km, Groot-Loon 7.1km, Kerniel 7.1km, Kuttekoven 9.3km, Hendrieken 9.5km en Broekom 9.6km), Herstappe 9.1km, Wellen 9.5km (Herten 9.6km), Riemst 9.8km (Millen 7.1km, Herderen 7.9km, Vlijtingen 9.3km en Val-Meer 9.6km), Juprelle 11.4km (Nudorp 9.3km en Paifve 9.6km), Bitsingen 11.5km (Glaaien 8.4km), Oerle 11.5km (Wouteringen 9.4km) en Heers 12.9km (Vechmaal 8.2km en Heks 8.5km)
Afbeeldingen via Wikipedia