Neerwinden

In 1971, Eliksem, Ezemaal, Laar, Overwinden and Wange were incorporated into Neerwinden.
In 1977, Neerwinden was incorporated into Landen.
Images courtesy of Wikipedia