Hoegaarden

In 1820, Overlaar was incorporated into Hoegaarden.
In 1977, Hoegaarden was split off from Hoegaarden and then incorporated into Hoegaarden.
In 1977, Outgaarden, Groot-Overlaar and Klein-Overlaar were incorporated into Hoegaarden.
Images courtesy of Wikipedia