Membruggen

In 1971, Membruggen was incorporated into Elderen.
In 1977, Elderen was split into 's Herenelderen, Genoelselderen, Membruggen, Klein-Membruggen and Ketsingen.
In 1977, 's Herenelderen, Genoelselderen, Membruggen, Klein-Membruggen and Ketsingen were incorporated into Tongeren.
Images courtesy of Wikipedia