's Herenelderen

's Herenelderen has since long been a part of Elderen.
In 1971, 's Herenelderen and other municipalities merged into the new municipality of Elderen.
In 1977, Elderen was split into 's Herenelderen, Genoelselderen, Membruggen, Klein-Membruggen and Ketsingen.
In 1977, 's Herenelderen, Genoelselderen, Membruggen, Klein-Membruggen and Ketsingen were incorporated into Tongeren.
Images courtesy of Wikipedia