Ramillies

In 1977 zijn Autre-Église, Grand-Rosière-Hottomont, Huppaye en Ramillies-Offus samengevoegd in de fusiegemeente Ramillies.
In 1977 is Gérompont ingelijfd bij Ramillies.
Afbeeldingen via Wikipedia